Order products

Order form

Complete the following form to place your order. Fill in the quantities of each product you want to order and press 'Next step'.

QuantityPriceISBNTitle
€ 20.00ISBN 978-90-77859-19-3Ondernemingsbeleid in een wereld van financialisering
€ 20.00ISBN 978-90-77859-18-6Perspectives on Central Clearing and Competition Policy
€ 20.00ISBN 978-90-77859-71-1Perspectives on Leveraged Finance and Fintech
€ 20.00ISBN 978-90-77859-32-2Sustainable Finance and Government Policy
€ 20.00ISBN 978-90-77859-17-9Understanding Fintech and Private Equity
€ 20.00ISBN 978-9077859162Private equity: waardecreatie, herverdeling en excessen
€ 20.00ISBN 978-90-77859-15-5Understanding the Crisis: Bank Funding Structures as Source of Instability
€ 20.00ISBN 978-90-77859-14-8Towards a Better Understanding of the Capitalization of Banks
€ 20.00ISBN 978-90-77859-13-1Transactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans
€ 20.00ISBN 978-90-77859-12-4Macro-oplossingen gezocht: naar integrale oplossingen voor de onevenwichtigheden in wonen, pensioen, ouderenzorg en het bancaire landschap
€ 20.00ISBN 978-90-77859-00-1Towards a Fundamental Resolution of the Eurocrisis
€ 20.00ISBN 978-90-77859-11-7The Global Banking Crisis and the Post-Crisis Banking and Regulatory Scenario
€ 20.00ISBN 978-90-77859-10-0Regulating Private Equity
€ 20.00ISBN 978-90-77859-09-4Towards a Fundamental Understanding of Financial Sector Developments
€ 20.00ISBN 978-90-77-859-07-0Corporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief
€ 20.00ISBN 90-77859-06-3Private equity en aandeelhoudersactivisme
€ 20.00ISBN 90-77859-05-6Headquarters and innovation: does location matter?
€ 20.00ISBN 90-77859-04-9The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law
€ 20.00ISBN 90-77859-03-9Understanding (Un)incorporated Business Forms
€ 20.00ISBN 90-778590-2-0Recent research on the investment behavior of private equity fund managers
€ 20.00ISBN 90-77859-01-2Corporate governance: een agenda voor de toekomst
€ 20.00ISBN 90-805728-9-6Entrepreneurship and Venture Capital
€ 20.00ISBN 90-805728-8-8Perspectives on the Theory and Practice of Corporate Finance
€ 20.00ISBN 90-805728-7-xSecuritisatie: Economics en Europees Perspectief
€ 20.00ISBN 90-805728-6-1Global Corporate Governance and Accounting Transparency
€ 20.00ISBN 90-805728-5-3The Role of Bank Funding for the Corporate Sector: the Netherlands in an International Perspective
€ 12.50ISBN 90-805728-4-5Management Compensation in the Netherlands: Theory, Evidence, and Best Practice
€ 15.00ISBN 90-805728-3-7De Efficiëntie van de Nederlandse Faillissements
€ 12.50ISBN 90-805728-2-9Perspectives on the Regulation of the Financial Services Industry
€ 15.00ISBN 90-805728-1-0The Future of Banking: Two Essays on the Consolidation in the Financial Sector
Continue shopping