Publication series

Corporate governance: een agenda voor de toekomst


Volume: 10 Topics in Corporate Finance

Author(s): M.J.G.C. Raaijmakers, G. van Solinge en P. Frentrop

Year: 2005

ISBN: 90-77859-01-2

Price: € 20.00

Order now

Corporate governance is bijna verworden tot een modewoord. Maar het vraagstuk is fundamenteel, en de komende tijd zal het weer hoog op de beleidsagenda staan. Fundamentele wet- en regelgevende aanpassingen zijn te verwachten. De Europese Commissie heeft een groot aantal initiatieven aangekondigd, en nationaal speelt de aanpassing van de structuurwet, de flexibilisering van het BV-recht en ook “de notitie Donner” die gevolgen kan hebben voor het Nederlandse vennootschapsrecht in de volle breedte.  

Het Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF) heeft gemeend dat het juist nu cruciaal is richting te geven aan deze beleidsdiscussie. In afzonderlijke bijdragen nemen de gerenommeerde Nederlandse ondernemingsrechtjuristen Theo Raaijmaker en Gerard van Solinge stelling in het debat, en geven zij concreet aan waar de prioriteiten van de overheid zouden moeten liggen en hoe dit zich zou moeten vertalen in wet- en regelgevende aanpassingen. De econoom Paul Frentrop stelt specifiek voor beursvennootschappen centraal hoe de checks & balances vorm zouden moeten krijgen en waar de grote hiaten liggen met name als het gaat om de effectuering van de invloed van aandeelhouders. Dit vraagstuk is van grote betekenis. De wereldwijde problemen bij het vormgeven van aandeelhoudersinvloed juist in dit type vennootschappen staan op gespannen voet met het bestaan van beursgenoteerde ondernemingen. 

De auteurs bouwen voort op hun bijdragen aan een eerdere ACCF conferentie, “Corporate governance: de beleidsagenda” (25 mei 2004). Deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met het Netherlands Institute for Corporate Governance, het Amsterdam Center for Law & Economics en het Ministerie van Economische Zaken, ging met name in op beursvennootschappen. Van Solinge en met name Raaijmakers trekken het nu breder: fundamentele aanpassingen in het vennootschapsrecht zijn noodzakelijk om als Nederland, maar ook als EU, invulling te kunnen geven aan de gewenste flexibilisering en dynamiek van de samenleving. De Lissabon agenda en de ook meer recente voorstellen van de Commissie Kok (in opdracht van de Europese Commissie) over de operationalisering hiervan maken het absoluut ongewenst om deze bredere discussie uit de weg te gaan. 

De toevoeging “Een agenda voor de toekomst” in de titel van deze publicatie is niet vrijblijvend en futuristisch. Het wijst op de acute noodzaak om te komen tot concrete verbeteringen. De tijd voor filosofische discussies ligt achter ons. Actie is geboden.

Als Amsterdam Center for Corporate Finance hopen wij met deze studie een waardevolle bijdrage te leveren aan het publieke debat, en vooral beleidsmakers te inspireren tot actie.


Publications Topics in Corporate Finance

VolumeYearAuthorTitlePrice
292021A.J. Menkveld, G. Vuillemey, M.P. Schinkel, T. Klein and othersPerspectives on Central Clearing and Competition Policy€ 20.00
282020R. de Weijs, A. Jonkers & A. Boot et al.Perspectives on Leveraged Finance and Fintech€ 20.00
272019Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg, Elisa Achterberg and Max van SonSustainable Finance and Government Policy€ 20.00
262018Arnoud W.A. Boot, Jeroen E. Ligterink and Jens K. MartinUnderstanding Fintech and Private Equity€ 20.00
252017Jeroen E. Ligterink en Jens K. MartinPrivate equity: waardecreatie, herverdeling en excessen€ 20.00
242015Tanju YorulmazerUnderstanding the Crisis: Bank Funding Structures as Source of Instability€ 20.00
232014Anat R. AdmatiTowards a Better Understanding of the Capitalization of Banks€ 20.00
222013Arnoud W.A. BootTransactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans€ 20.00
212012Lans BovenbergMacro-oplossingen gezocht: naar integrale oplossingen voor de onevenwichtigheden in wonen, pensioen, ouderenzorg en het bancaire landschap€ 20.00
202011Paul De Grauwe and Arnoud W.A. BootTowards a Fundamental Resolution of the Eurocrisis€ 20.00
192010David T. LlewellynThe Global Banking Crisis and the Post-Crisis Banking and Regulatory Scenario€ 20.00
182010Ludovic PhalippouRegulating Private Equity€ 20.00
172009Frank Partnoy, Arnoud W.A. Boot and Anjan V. ThakorTowards a Fundamental Understanding of Financial Sector Developments€ 20.00
162008Arnoud W. A. BootCorporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief € 20.00
152007Arnoud W.A. Boot, meerdere auteursPrivate equity en aandeelhoudersactivisme€ 20.00
142007X. Vives and V. Strauss-KahnHeadquarters and innovation: does location matter? € 20.00
132006L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery and L. Timmerman (eds)The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law € 20.00
122005J. McCahery and E. VermeulenUnderstanding (Un)incorporated Business Forms € 20.00
112005D. Cumming, G. Fleming and A. SchwienbacherRecent research on the investment behavior of private equity fund managers€ 20.00
102005M.J.G.C. Raaijmakers, G. van Solinge en P. Frentrop Corporate governance: een agenda voor de toekomst€ 20.00
92004Amar BhidéEntrepreneurship and Venture Capital€ 20.00
82004V. Maksimovic, D. Brounen, A. de Jong and K. KoedijkPerspectives on the Theory and Practice of Corporate Finance € 20.00
72003J.J.A. LeenaarsSecuritisatie: Economics en Europees Perspectief€ 20.00
62003U. BhattacharyaGlobal Corporate Governance and Accounting Transparency € 20.00
52002A. Saunders and A. SchmeitsThe Role of Bank Funding for the Corporate Sector: the Netherlands in an International Perspective € 20.00
42001Todd T. MilbournManagement Compensation in the Netherlands: Theory, Evidence, and Best Practice € 12.50
32000A.W.A. Boot and J.E. LigterinkDe Efficiëntie van de Nederlandse Faillissements€ 15.00
22000E.I. Altman and A. Saunders, and A.W.A. Boot, T. Milbourn, and S. DezelanPerspectives on the Regulation of the Financial Services Industry € 12.50
11999I. Walter and A.W.A. BootThe Future of Banking: Two Essays on the Consolidation in the Financial Sector€ 15.00