Publication series

Corporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief


Volume: 16 Topics in Corporate Finance

Author(s): Arnoud W. A. Boot

Year: 2008

ISBN: 978-90-77-859-07-0

Price: € 20.00

Order now

Onder redactie van Arnoud W. A. Boot, 2008, ISBN 978-90-77-859-07-0

Deze publicatie van het Amsterdam Center for Corporate Finance in haar discussiereeks ‘Topics in Corporate Finance’  gaat over de financiële crisis.

Dat het financiële systeem het afgelopen jaar enige schrammetjes heeft opgelopen is een understatement. Het financiële stelsel staat onder druk. Grote onzekerheid bestaat over het reilen en zeilen van deze sector. Onder de titel ‘Corporate finance theorie en  financiële crisis in breder perspectief’ wordt in deze publicatie aan de hand van een vijftal bijdragen – in vijf afzonderlijke hoofdstukken –  ingegaan op de brede problematiek van corporate finance en het financiële stelsel. Heel kort samengevat bevatten de eerste twee bijdragen een wat populistische karakterisering en beschrijving van het krachtenveld waarin de financiële sector zich bevindt. De overige drie bijdragen zijn meer analytisch van aard.

De eerste bijdrage betreft het machtsvraagstuk en kuddegedrag in financiële instellingen. Ik zal aangeven dat het inspelen op opportunities in de financiële markten heeft geleid tot een sterke focus op transacties, en dat juist deze transactiefocus risico’s met zich meebrengt.

De tweede bijdrage betreft het gebrek aan historisch perspectief in de huidige beoefening van de economische wetenschappen, maar ook in de maatschappij in het algemeen. Juist in de financiële sector geeft dit grote risico’s waarbij fouten keer op keer worden herhaald. De toepasselijke titel van deze bijdrage is dan ook ‘Zonder historisch perspectief van crisis naar crisis’. Deze observaties worden geplaatst in het kader van de economische wetenschappen, en de corporate finance theorie in het bijzonder.

In de derde en vierde bijdrage staat de specifieke problematiek van gate-keepers op de financiële markten, en wel de credit rating bureaus centraal. Volgens sommigen zijn zij misschien wel de belangrijkste instellingen die het hebben laten afweten en zodoende hebben bijgedragen aan het ontstaan van de financiële crisis. In een tweetal delen wordt hierop ingegaan. In het eerste deel (hoofdstuk 3 in dit boekje) wordt vanuit de moderne corporate finance theorie ingegaan op de toegevoegde waarde van credit ratings, en met name de (traditionele) rol van ratingbureaus bij het beoordelen van bedrijfsobligaties. Vervolgens staat in het tweede deel (hoofdstuk 4) de rol van ratingbureaus in de structured finance activiteit centraal. Aangegeven zal worden waar het mogelijk is misgegaan en welke gevolgen dat heeft voor de stabiliteit van het financieel systeem.

De vijfde, en de laatste bijdrage in dit boekje plaatst de corporate finance theorie in een historisch perspectief. Dit wordt gedaan aan de hand van het werk van de Amsterdamse wetenschapper Th. Limperg die tot de Tweede Wereldoorlog de toonaangevende Nederlandse wetenschapper was op het terrein van de bedrijfseconomie. De titel ‘De financieringstheorie na Limperg’ geeft al aan dat het de toestand van het vakgebied op dat moment plaatst binnen de ontwikkelingen die in de afgelopen 60 jaar hebben plaatsgevonden. Dit geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen op het vakgebied corporate finance, en kan ons helpen bij het verwerven van een historisch perspectief.

Als Amsterdam Center for Corporate Finance hopen wij met deze publicatie enige fundamenten aan te dragen voor een beter begrip van de ontwikkelingen in de financiële sector. 

 

 

 


Publications Topics in Corporate Finance

VolumeYearAuthorTitlePrice
302023D. Bezemer, K. Cools, A. BootOndernemingsbeleid in een wereld van financialisering€ 20.00
292021A.J. Menkveld, G. Vuillemey, M.P. Schinkel, T. Klein and othersPerspectives on Central Clearing and Competition Policy€ 20.00
282020R. de Weijs, A. Jonkers & A. Boot et al.Perspectives on Leveraged Finance and Fintech€ 20.00
272019Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg, Elisa Achterberg and Max van SonSustainable Finance and Government Policy€ 20.00
262018Arnoud W.A. Boot, Jeroen E. Ligterink and Jens K. MartinUnderstanding Fintech and Private Equity€ 20.00
252017Jeroen E. Ligterink en Jens K. MartinPrivate equity: waardecreatie, herverdeling en excessen€ 20.00
242015Tanju YorulmazerUnderstanding the Crisis: Bank Funding Structures as Source of Instability€ 20.00
232014Anat R. AdmatiTowards a Better Understanding of the Capitalization of Banks€ 20.00
222013Arnoud W.A. BootTransactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans€ 20.00
212012Lans BovenbergMacro-oplossingen gezocht: naar integrale oplossingen voor de onevenwichtigheden in wonen, pensioen, ouderenzorg en het bancaire landschap€ 20.00
202011Paul De Grauwe and Arnoud W.A. BootTowards a Fundamental Resolution of the Eurocrisis€ 20.00
192010David T. LlewellynThe Global Banking Crisis and the Post-Crisis Banking and Regulatory Scenario€ 20.00
182010Ludovic PhalippouRegulating Private Equity€ 20.00
172009Frank Partnoy, Arnoud W.A. Boot and Anjan V. ThakorTowards a Fundamental Understanding of Financial Sector Developments€ 20.00
162008Arnoud W. A. BootCorporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief € 20.00
152007Arnoud W.A. Boot, meerdere auteursPrivate equity en aandeelhoudersactivisme€ 20.00
142007X. Vives and V. Strauss-KahnHeadquarters and innovation: does location matter? € 20.00
132006L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery and L. Timmerman (eds)The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law € 20.00
122005J. McCahery and E. VermeulenUnderstanding (Un)incorporated Business Forms € 20.00
112005D. Cumming, G. Fleming and A. SchwienbacherRecent research on the investment behavior of private equity fund managers€ 20.00
102005M.J.G.C. Raaijmakers, G. van Solinge en P. Frentrop Corporate governance: een agenda voor de toekomst€ 20.00
92004Amar BhidéEntrepreneurship and Venture Capital€ 20.00
82004V. Maksimovic, D. Brounen, A. de Jong and K. KoedijkPerspectives on the Theory and Practice of Corporate Finance € 20.00
72003J.J.A. LeenaarsSecuritisatie: Economics en Europees Perspectief€ 20.00
62003U. BhattacharyaGlobal Corporate Governance and Accounting Transparency € 20.00
52002A. Saunders and A. SchmeitsThe Role of Bank Funding for the Corporate Sector: the Netherlands in an International Perspective € 20.00
42001Todd T. MilbournManagement Compensation in the Netherlands: Theory, Evidence, and Best Practice € 12.50
32000A.W.A. Boot and J.E. LigterinkDe Efficiëntie van de Nederlandse Faillissements€ 15.00
22000E.I. Altman and A. Saunders, and A.W.A. Boot, T. Milbourn, and S. DezelanPerspectives on the Regulation of the Financial Services Industry € 12.50
11999I. Walter and A.W.A. BootThe Future of Banking: Two Essays on the Consolidation in the Financial Sector€ 15.00