Headlines

UPCOMING EVENT: SEMINAR WITH ANANTH MADHAVAN (BlackRock/iShares, former University of Southern California) - Tuesday 7 October

on THE RISE, ROLE AND RISKS OF EXCHANGE-TRADED FUNDS

The world in asset managing is changing. Recent years have seen a variety of financial market developments and innovations, reflecting a broader shift toward passive, index investing. These include the rapid growth of exchange-traded funds (ETF’s), which offer a diversity of exposures across asset classes and geographies. As a consequence, there is increased interest by investors, academics,practitioners and policy-makers in the pricing and trading of these investment vehicles,particularly on less liquid segments of the market. Common concerns include the transmission of liquidity shocks, excess volatility, economically significant premiums/discounts and systemic risk. The talk will discuss these issues using factual data and actual case studies. We will also discuss how ETF’s are being used to gain exposure to factors and for tactical uses, and the broader implications of these changes for the asset management industry.

Dr. Ananth Madhavan is managing director and global head of research for iShares Core funds at the world’s largest asset manager BlackRock. In previous positions Ananth Madhavan worked at Barclays Global Investors (BGI) as the global head of trading research and transitions and as a managing director of research at ITG. Ananth Madhavan was a professor of Finance at the Marshall School of Business at the University of Southern California and assistant professor of Finance at the Wharton School of the University of Pennsylvania. He earned his PhD in Economics at Cornell University (1988).

Start: 16:30 (doors open from 16:15) till 17:45. Drinks afterwards.
Venue: Groote Industrieele Club, Amsterdam.
Please send an e-mail to office@accf.nl if you are interested to attend the seminar.

 

 
RECENT PUBLICATIONS:

TOPICS IN CORPORATE FINANCE Deel 22:

Transactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans

By Arnoud W.A. Boot
2013, ISBN-978-90-77859-13-1

Arnoud W.A. Boot constateert in het huidig tijdsgewricht een vluchtige transactie-oriëntatie in maatschappij en onderneming. De gedachtegang is dat in de laatste decennia de maatschappij geconfronteerd is met de ongrijpbaarheid van globalisering en flexibilisering, die zelf weer een grote impuls hebben gekregen door ontwikkelingen in informatie technologie. De dyamiek is groter geworden en dat kan als bedreigend worden ervaren; zekerheden lijken weg te vallen. Tegelijkertijd is er een roep om vastigheid en binding. De social fabric van onze maatschappij – het bindend vermogen – staat volgens sommigen onder druk.

Een soortgelijke ontwikkeling lijkt zich ook voor ondernemingen te hebben voorgedaan. Ook voor hen zijn de mogelijkheden dankzij de globalisering en proliferatie van financiële markten – een product van informatietechnologie – steeds minder begrensd, zowel in de expansie van activiteiten en de mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen, als in de financiering ervan. Maar ook voor ondernemingen kan dit tot extra onzekerheden leiden, bijvoorbeeld het gevaar van meer hype-gedreven kortetermijn-gedrag en uitholling van waardecreatie op de lange termijn. In hoeverre zijn deze zorgen terecht? En voorzover relevant, wat kan er aan worden gedaan?

In dit boekje staat vooral het ondernemingsperspectief centraal met als centrale vraag hoe het financiële marktdenken van invloed is op het gedrag van ondernemingen. Tegelijkertijd wordt er echter ook een brug geslagen maar het maatschappelijke perspectief. Ingegaan wordt op de grotere transactie-oriëntatie die mogelijk zowel ondernemingen als de maatschappij is gaan kenmerken.

Om deze publicatie te bestellen klikt u op Topics.