Headlines

RECENT EVENT: SEMINAR WITH ANAT ADMATI (STANFORD UNIVERSITY)

On Wednesday 20 November 2013, Professor Anat R. Admati (Graduate School of Economics and Business, Stanford University) - Why re-regulating banking is good for the economy was our guest during a succesful and crowded lunchseminar in the Amsterdam Hilton Hotel. Good discussion followed. 

Admati is the author of the widely acclaimed book The Bankers` New Clothes: What is Wrong with Banking and What to Do about it?  With co-author Martin Hellwig, she makes the current discussion on the financial sector accessible for a general audience. She recently contributed to the New York Times and the Financial Times and is a forefighter for fundamental changes in the financial sector. 

 

 
RECENT PUBLICATIONS:

TOPICS IN CORPORATE FINANCE Deel 22:

Transactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans

By Arnoud W.A. Boot
2013, ISBN-978-90-77859-13-1

Arnoud W.A. Boot constateert in het huidig tijdsgewricht een vluchtige transactie-oriëntatie in maatschappij en onderneming. De gedachtegang is dat in de laatste decennia de maatschappij geconfronteerd is met de ongrijpbaarheid van globalisering en flexibilisering, die zelf weer een grote impuls hebben gekregen door ontwikkelingen in informatie technologie. De dyamiek is groter geworden en dat kan als bedreigend worden ervaren; zekerheden lijken weg te vallen. Tegelijkertijd is er een roep om vastigheid en binding. De social fabric van onze maatschappij – het bindend vermogen – staat volgens sommigen onder druk.

Een soortgelijke ontwikkeling lijkt zich ook voor ondernemingen te hebben voorgedaan. Ook voor hen zijn de mogelijkheden dankzij de globalisering en proliferatie van financiële markten – een product van informatietechnologie – steeds minder begrensd, zowel in de expansie van activiteiten en de mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen, als in de financiering ervan. Maar ook voor ondernemingen kan dit tot extra onzekerheden leiden, bijvoorbeeld het gevaar van meer hype-gedreven kortetermijn-gedrag en uitholling van waardecreatie op de lange termijn. In hoeverre zijn deze zorgen terecht? En voorzover relevant, wat kan er aan worden gedaan?

In dit boekje staat vooral het ondernemingsperspectief centraal met als centrale vraag hoe het financiële marktdenken van invloed is op het gedrag van ondernemingen. Tegelijkertijd wordt er echter ook een brug geslagen maar het maatschappelijke perspectief. Ingegaan wordt op de grotere transactie-oriëntatie die mogelijk zowel ondernemingen als de maatschappij is gaan kenmerken.

Om deze publicatie te bestellen klikt u op Topics.