Headlines

RECENT EVENT: SEMINAR WITH JOHN C. COFFEE (COLUMBIA LAW SCHOOL)

On Tuesday 10 June 2014 a very succesfull seminar was organized by the ACCF.

Prof. John C. Coffee spoke on The Leading Transatlantic Issues in Securities Regulation: Hedge Fund Activism, High Frequency Trading and Extraterritoriality.

Professor Coffee is the Adolf A. Berle Professor of Law at Columbia Law School, New York and director of its Center on Corporate Governance. He is a fellow at the American Academy of Arts and Sciences. He is an expert in the field of corporate governance and regulation of capital markets. He was repeatedly listed as among the ‘100 most influential lawyers’ in the US and served in many positions as an advisor on the financial sector. He was member of the Advisory Council of the U.S. Securities and Exchange Commission on the Capital Formation and Regulatory Process, the Subcouncil on Capital Markets of the United States Competitiveness Policy Council, the Advisory Council of the New York Stock Exchange, the Legal Advisory Board and the Market Regulation Committee of the NSAD and the Economic Advisory Board to Nasdaq.

He is the author and editor of several casebooks, in 2013 Federal Securities Laws: Selected Statutes, Rules and Forms (with H.A. Sale), Foundation Press, St. Paul (MN). In 2012 Coffee was a co-author of The Regulatory Aftermath of the Global Crisis (Cambridge University Press, New York).

 

 
RECENT PUBLICATIONS:

TOPICS IN CORPORATE FINANCE Deel 22:

Transactiemaatschappij en financiële markten: op zoek naar een nieuwe balans

By Arnoud W.A. Boot
2013, ISBN-978-90-77859-13-1

Arnoud W.A. Boot constateert in het huidig tijdsgewricht een vluchtige transactie-oriëntatie in maatschappij en onderneming. De gedachtegang is dat in de laatste decennia de maatschappij geconfronteerd is met de ongrijpbaarheid van globalisering en flexibilisering, die zelf weer een grote impuls hebben gekregen door ontwikkelingen in informatie technologie. De dyamiek is groter geworden en dat kan als bedreigend worden ervaren; zekerheden lijken weg te vallen. Tegelijkertijd is er een roep om vastigheid en binding. De social fabric van onze maatschappij – het bindend vermogen – staat volgens sommigen onder druk.

Een soortgelijke ontwikkeling lijkt zich ook voor ondernemingen te hebben voorgedaan. Ook voor hen zijn de mogelijkheden dankzij de globalisering en proliferatie van financiële markten – een product van informatietechnologie – steeds minder begrensd, zowel in de expansie van activiteiten en de mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen, als in de financiering ervan. Maar ook voor ondernemingen kan dit tot extra onzekerheden leiden, bijvoorbeeld het gevaar van meer hype-gedreven kortetermijn-gedrag en uitholling van waardecreatie op de lange termijn. In hoeverre zijn deze zorgen terecht? En voorzover relevant, wat kan er aan worden gedaan?

In dit boekje staat vooral het ondernemingsperspectief centraal met als centrale vraag hoe het financiële marktdenken van invloed is op het gedrag van ondernemingen. Tegelijkertijd wordt er echter ook een brug geslagen maar het maatschappelijke perspectief. Ingegaan wordt op de grotere transactie-oriëntatie die mogelijk zowel ondernemingen als de maatschappij is gaan kenmerken.

Om deze publicatie te bestellen klikt u op Topics.